LOADING

Łódzkie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

TERMIN NABORU

Brak danych

BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy

WYDATKI KWALIFIKOWANE

Infrastrukutra B+R, w tym sprzet laboratoryjny, licencje, wartości niematerialne i prawne

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Do 50%

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Projekty B+R przedsiębiorstw

TERMIN NABORU

Brak w 2015

BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy

WYDATKI KWALIFIKOWANE

Wynagrodzenia kadry naukowej, amortyzacja środków trwałych, licencje, wartości niematerialne i prawne, koszty podwykonawstwa, koszty działalności

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Badania przemysłowe:

Mikro małe firmy 70-80%, Średnie firmy 60-75%

Prace rozwojowe:

Mikro małe firmy 45-60%, Średnie firmy 35-50%