LOADING

OPOLSKIE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Innowacje w przedsiębiorstwach

TERMIN NABORU

IV kwartał 2015

BENEFICJENCI

Małe i średnie przedsiębiorstwa

WYDATKI KWALIFIKOWANE

Infrastrukutra B+R, w tym sprzet laboratoryjny, licencje, wartości niematerialne i prawne

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Do 50%