LOADING

CAŁA POLSKA

Program operacyjny Inteligentny Rozwój

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

TERMIN NABORU

04.05.2015 - 31.12.2015

BENEFICJENCI

Małe i średnie przedsiębiorstwa

WYDATKI KWALIFIKOWANE

Wynagrodzenia kadry naukowej, amortyzacja środków trwałych, licencje, wartości niematerialne i prawne, koszty podwykonawstwa, koszty działalności

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Badania przemysłowe:

Mikro małe firmy 70-80%, Średnie firmy 60-75%

Prace rozwojowe:

Mikro małe firmy 45-60%, Średnie firmy 35-50%

UWAGI

Projekty od 2 mln zł

Program operacyjny Inteligentny Rozwój

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

TERMIN NABORU

07.05.2015 - 22.06.2015

BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy

WYDATKI KWALIFIKOWANE

Wynagrodzenia kadry naukowej, amortyzacja środków trwałych, licencje, wartości niematerialne i prawne, koszty podwykonawstwa, koszty działalności

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Mikro małe firmy 45-60%, Średnie firmy 35-50%, Duże firmy 25-40%

UWAGI

Projekty od 5 mln zł

Program operacyjny Inteligentny Rozwój

Sektorowe Programy B+R

TERMIN NABORU

18.05.2015 - 17.07.2015

BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy

WYDATKI KWALIFIKOWANE

Wynagrodzenia kadry naukowej, amortyzacja środków trwałych, licencje, wartości niematerialne i prawne, koszty podwykonawstwa, koszty działalności

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Badania przemysłowe:

Mikro małe firmy 70-80%, Średnie firmy 60-75%, Duże firmy 50-65%

Prace rozwojowe:

Mikro małe firmy 45-60%, Średnie firmy 35-50%

UWAGI

Projekty z zakresu technologii lotniczych

Program operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

TERMIN NABORU

09.2015 - 10.2015

BENEFICJENCI

Małe i średnie przedsiębiorstwa

WYDATKI KWALIFIKOWANE

Infrastrukutra B+R, w tym sprzet laboratoryjny, licencje, wartości niematerialne i prawne

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Do 50%

UWAGI

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.