LOADING

ŚLĄSKIE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

TERMIN NABORU

IV kwartał 2015

BENEFICJENCI

Małe i średnie przedsiębiorstwa

WYDATKI KWALIFIKOWANE

Wynagrodzenia kadry naukowej, amortyzacja środków trwałych, licencje, wartości niematerialne i prawne, koszty podwykonawstwa, koszty działalności

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Badania przemysłowe:

Mikro małe firmy 70-80%, Średnie firmy 60-75%

Prace rozwojowe:

Mikro małe firmy 45-60%, Średnie firmy 35-50%